Työ – Verkkosivusto : Kainuun liitto – Vuosikello 02.36

Kainuun liitto – Vuosikello 12.2023

Saavutettava vuosikello ja tapahtumakalenteri Kainuun liitolle

Toteutimme Kainuun Liitolle saavutettavan vuosikellon jonka avulla Liiton vastuualueet näkevät niitä koskevat tapahtumat helpossa ja visuaalisesti selkeässä muodossa.

Vuosikelloon on mahdollista lisätä Kainuun liiton vastuualueiden tapahtumat ja tarkastella niitä kootusti samasta näkymästä. Voit valita näytetäänkö kaikki tapahtumat yhdessä vai erikseen, mikä tekee tapahtumien hallinnasta joustavaa


Saavutettava ratkaisu kolmannelle sektorille

Haasteena oli, että markkinoilla ei ole aiemmin ollut nimenomaan saavutettavuuskriteerit täyttävää vuosikelloa ja tapahtumakalenteria.

Single-page application

Tavoitteena oli kehittää Kainuun liitolle toimiva ja ennen kaikkea saavutettava vuosikello, joka kerää yhteen kaikki toimijan tai organisaation tapahtumat ja tehtävät – mobiiliystävällisesti ja käytettävästi.

Ratkaisimme asian luomalla vuosikellon joka on ns. single-page application (SPA) toteutus. SPA on toteutettu moderneilla tekniikoilla, joista suurimman vastuun kantaa javascript pohjainen Vue 3 kirjasto. SPA web-sovellusten etuna on muun muassa perinteistä verkkosovellusta nopeampi toimivuus ja skaalautuvuus.

Monipuoliset käyttäjäoikeudet ja ylläpito

Vuosikellossa on oma itsenäinen hallintanäkymänsä monipuolisilla käyttäjäoikeusasetuksilla. Jokainen henkilökunnan jäsen voi lisätä ja päivittää tapahtumia erillisessä hallintanäkymässä omilla vuosikellon käyttäjätunnuksillaan.

Vastaamme myös palvelun tietoturvallisesta ylläpidosta.

Palaute asiakkaalta

Meidän oli helppo lähteä toteuttamaan vuosikellokalenteria Trimedian kanssa, koska näimme mallin aiemmasta toteutuksesta. Silti toiveitamme kuunneltiin tarkasti, ja saatiin mukaan meille oleelliset toiminnallisuudet vuosikelloon.

Asiakas – Kainuun liitto


Kainuun liitto edistää Kainuun elinvoimaisuutta, asukkaiden hyvinvointia, kestävää kehitystä ja yhteistyötä. Kainuun liitto vastaa maakunnan yleisestä aluekehittämisestä, maakuntakaavoituksesta  ja edistää alueensa elinkeinoja EU-ohjelmien rahoitusviranomaisena. Kainuun liiton tehtävät liittyvät alueen suunnitelmalliseen kehittämiseen, edunajamiseen ja viestintään.

Vuosikalenteria rakentamassa

Esa-Pekka Autio

Web Developer

Front-End Development, Back-End Development, UX/UI-design, Animations

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos sivumme saivat sinut pohtimaan oman sivustosi tulevaisuutta, kirjoita yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta tai mahdollisuudesta alla olevaan lomakkeeseen.

Yhteyshenkilöt

Jos lomakkeiden täyttäminen ei innosta vaan haluat ottaa suoraan yhteyttä, kirjoita sähköposti etunimi.sukunimi@trimedia.fi tai ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Arto Saksola
Puh: +358 44 535 7215

Tuuli Strandman
Puh: +358 40 6744677


Muita toteutuksia

Hyvän mielen työpaikka® -merkki