Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Trimedia Oy (Y-tunnus: 2007948-1)
Sepänkatu 14 C 21
40720 Jyväskylä

2. Rekisterin nimi

Trimedia Oy:n asiakas- ja työnhakijarekisteri

3. Rekisteriasioista vastaavat henkilö

Asiakasrekisteri:
Trimedia Oy
Nimi: Arto Saksola
S-posti: arto.saksola@trimedia.fi

Työnhakijarekisteri:
Trimedia Oy
Nimi: Tuuli Strandman
S-posti: tuuli.strandman@trimedia.fi

4. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja peruste

Trimedia Oy käyttää asiakasrekisterin tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
– Laskutus
– Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset
– Työhakemusten käsittely ja rekrytointeihin liittyvä viestintä

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja työnhakijalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas/työnhakija luovuttaa tietojaan. Seuraavat tiedot tallennetaan rekisteriin:

Asiakasrekisteri

– Nimi
– Sähköposti
– Puhelinnumero
– Yritys ja osoitetiedot
– Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyvät tiedot

Työnhakijarekisteri

– Nimi
– Yhteystiedot
– Työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot
– Työnhakijan kanssa käyty rekrytointiin liittyvä viestintä

Mitään yllä mainituista tiedoista ei siirretä. Tarpeettomiksi muuttuneet tiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla henkilörekisteriin rekisteröitynä on henkilökohtaisesti seuraavat oikeudet:

– Oikeus tarkastaa omat rekisteröidyt tiedot.
– Oikeus pyytää väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen.
– Oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä sekä kaikista niistä rekistereistä, johon tiedot on tästä rekisteristä siirretty. Suoritamme tietojen poistamisen, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta niitä (lainsäädännöllinen velvoite tietojen säilyttämiseen tietyn ajan tai pysyvästi).
– Oikeus peruuttaa lupa henkilötietojen käsittelyyn, mikäli kohdassa 4 esitetty käsittelyn oikeusperuste perustuu sinulta saatuun suostumukseen.
– Oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyä. Et voi kuitenkaan rajoittaa sellaisten tietojen käsittelyä, joiden käsittelyyn meillä on oikeutettu peruste (lainsäädännöllinen velvoite).
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9. Oikeuksien käyttäminen

Voit käyttää edellä esitettyjä oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 3 ilmoitetuilla yhteystiedoilla. Voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi tarkistamiseksi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua lakisääteistä syytä olla toteuttamatta pyyntöäsi. Voimme myös hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä siitä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

10. Tietoturva

Verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä sekä palomuureja.  Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet ja kävijäseuranta

Sivustollamme on käytössä vain välttämättömiä evästeitä. Olemme luopuneet tilastollisten, toiminnallisten ja markkinointievästeiden käytöstä jotta sinä voit vierailla sivustollamme mahdollisimman turvallisesti.

Hyödynnämme verkkoanalytiikassa Matomo -työkalua, joka toimii ilman evästeitä. Tilastotietoa kerätään esimerkiksi siitä,

  •     kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
  •     millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
  •     mistä verkko-osoitteesta käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
  •     millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.

Matomo analytiikka-alustalla tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöihin. Tiedot anonymisoidaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimalla tavalla: IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä segmenttiä, ja sijaintitietoja tarkastellaan vain yleisellä tasolla. Koska tieto käyttäjästä on anonymisoitu, sitä ei voi käyttää enää henkilötietona eikä sitä voi toisiin tietoihin yhdistämälläkään enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Tunnistaminen on näin estetty peruuttamattomasti. Käyttäjiä ei voida tunnistaa IP:n tai sijainnin perusteella.

Matomo analytiikka-alusta kerättyjä tilastotietoa ei koskaan yhdistetä tietoihin, joista käyttäjä on tunnistettavissa.

12. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin kohdassa 3 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.