Web-Sovellus : Tomerat 02.39

Tomerat koululuokkien ja ryhmien varainhankintaan

Tomerat on koululuokkien ja ryhmien varainhankintaan suunnattu sovellus. Tomerat -sovellus koostuu sekä erillisestä markkinointisivusta että selaimen kautta toimivasta räätälöidystä sovelluksesta. Varainhankintasovellus osallistaa lapset ja nuoret mukaan toimintaan. Olemalla aktiivisesti mukana ryhmän varainhankintaprojekteissa ja tapahtumissa, lapset ja nuoret oppivat tärkeitä arjen taitoja, kuten rohkeutta ja sinnikkyyttä, omatoimisuutta, kaveritaitoja sekä rahan arvon ymmärtämistä. Lisäksi he saavat mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hyvän tekemiseen.

Markkinointisivuston sisällönhallintaratkaisuna käytetään Laravelpohjaista Statamicia. Sovellus puolestaan on toteutettu Vue.js, Inertia.js sekä Laravel teknologioilla.


Tomerat -sovellus on suunniteltu lapsille, vanhemmille ja opettajille

Trimedia vastasi projektista kokonaisvaltaisesti sisältäen konseptoinnin, visuaalisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen.

Ulkoasu huomioi lapset ja nuoret

Sovelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisissä rooleissa olivat helppokäyttöisyys ja navigaation vaivattomuus sekä selkeys. Suunnittelussa ja visuaalisessa ulkoasussa otettiin huomioon kohderyhmä eli lapset ja nuoret.

Suunnittelun pohjana toimi sovelluksen piloottiversio Tomerat 1.0. Pilootista saatujen käyttäjäkokemusten ja kehitystyön sekä workshop-työskentelyn myötä voitiin määritellä toimivat ja toimimattomat ratkaisut sekä ideoida tehokkaita parannuksia. Suunnittelun edetessä käyttöliittymästä luotiin sivumalleja sekä mobiili- ja desktopversioista.

Loimme markkinointisivut (tomerat.fi) sovelluksen tueksi, joissa kerrotaan Tomerat-sovelluksen taustasta ja ideologiasta. Kokonaisuudesta löytyy monipuolisia kuvituksia sekä animaatioita.

Taustalla modernit teknologiat

Statamic on skaalautuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka perustana toimii Laravel. Statamic moderni on mukautuva sisällönhallintajärjestelmä, jota voidaan käyttää sekä tiedosto- tai tietokantapohjaisena.

Sovelluksen toteutukseen on käytetty Vue.js, Inertia.js sekä Laravel-teknologioita. Vue.js mahdollistaa komponentteihin pohjautuvan käyttöliittymän kehityksen ja käyttöliittymän reaktiivisuuden. Käyttöliittymään on haettu lisää reaktiivisuutta myös Webhookeilla, esimerkiksi reaaliaikaisessa chatissa. Laravel vastaa sivuston tietokantayhteyksistä sekä vaativampien loogisten ketjujen läpikäynnistä. Inertia.js toimii käyttöliittymän ja taustalogiikan välikappaleena ja mahdollistaa perinteisemmän Laravel kehityskokemuksen ja Vue.js:n yhdistämisen ilman erillisten rajapintojen rakentamista.

Sovellus helpottaa varainkeruuta

Sovellus helpottaa ryhmien varainkeruuprojektien suunnittelua, organisointia ja yhteistyötä, sillä kaikki tarvittava tieto sekä toiminnot löytyvät samasta paikasta.

Kaikki ryhmän jäsenet voivat konkreettisesti seurata varainhankinnan edistymistä. Lisäksi palvelu tarjoaa ideoita, ohjeita ja tarinoita koululuokkien sekä muiden ryhmien varainhankintaan.


Vaikka sovellus on keskittynyt varainkeruuseen, sen taustalla on vahva ajatus tukea lasten ja nuorten kokemusta aktiivisesta ja omaan toimintaan perustuvasta osallistumisesta.

Arto Saksola, toimitusjohtaja

Olemalla aktiivisesti mukana ryhmän varainhankintaprojekteissa ja tapahtumissa, lapset ja nuoret oppivat tärkeitä arjen taitoja, kuten rohkeutta ja sinnikkyyttä, omatoimisuutta, kaveritaitoja sekä rahan arvon ymmärtämistä. Lisäksi he saavat mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hyvän tekemiseen.

Kiti Alpua, Tomerat-yhteyshenkilö

Sovellusta toteuttamassa

Noora Ojanen

Designer

UI/UX-design, Branding, Marketing, Illustration

Esa-Pekka Autio

Web Developer

Front-End Development, Back-End Development, UX/UI-design, Animations

Jere Pyhäjärvi

Senior Web Developer

Web Application Development, Full Stack Development

Petra Lund

Web Developer

Web Application Development, Front-End Development, Back-End Development

Muita toteutuksia

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT


Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos sivumme saivat sinut pohtimaan oman sivustosi tulevaisuutta, kirjoita yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta tai mahdollisuudesta alla olevaan lomakkeeseen.

Yhteyshenkilöt

Jos lomakkeiden täyttäminen ei innosta vaan haluat ottaa suoraan yhteyttä, kirjoita sähköposti etunimi.sukunimi@trimedia.fi tai ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Arto Saksola
Puh: +358 44 535 7215

Tuuli Strandman
Puh: +358 40 6744677