Työ – Verkkosivusto : Kuurojen Liitto 02.13

Kuurojen Liitto 03.2021

Kuuden eri verkkopalvelun uudistaminen

Toteutimme uudistuksen Kuurojen Liiton verkkopalvelukokonaisuudelle, joka koostuu kuudesta eri verkkopalvelusta. Verkkopalvelut palvelevat nyt asiakkaitaan entistä selkeämmällä ja visuaalisemmalla tavalla. Uudistetulla sivustolla vierailija näkee yhdellä silmäyksellä koko palvelutarjonnan, tarjottavat kielivalinnat sekä sen, millä sivulla hän kulloinkin verkkopalvelussa on. Koko verkkopalvelukokonaisuus rakennettiin WCAG 2.1 saavutettavuusstandardin mukaisesti.


Toteutus

Viittomakieltä äidinkielenään käyttävät pääkohderyhmänä

Uudistus lähti liikkeelle verkkopalvelukokonaisuuden konseptin suunnittelulla. Ulkoasu- ja käyttöliittymäsuunnitelman valmistuttua kullekin palvelulle jalkautettiin visuaalinen ilme kokonaisilmeestä. Projektin aikana julkaisualusta vaihdettiin Drupalista WordPressiin.

Sivuston ylläpitäjille järjestettiin kattava koulutus helppokäyttöisen, mutta uuden sisällönhallintajärjestelmän käytöstä.
Suurin osa sivuston käyttäjistä käyttää viittomakieltä äidinkielenään ja esimerkiksi suomen kielen tulee olla selkeää. Uudistuneelle sivustolle pyrittiin tarjoamaan useita erilaisia käyttäjäpolkuja eri kohderyhmät ja saavutettavuus huomioiden.

Saavutettavuustestausta todellisilla käyttäjillä

Vaikka koko verkkopalvelukokonaisuus rakennettiin WCAG 2.1 saavutettavuusstandardin mukaisesti, saavutettavuutta haluttiin testata vielä todellisten käyttäjien toimesta. Verkkopalvelulle rakennettiin saavutettavuuden näkökulmasta erilaisia testitapauksia. Saadun palautteen pohjalta sivuston elementtien visuaalisuuteen ja sijoitteluun tehtiin toivotut muutokset.

Verkkopalvelut palvelevat asiakkaitaan entistä selkeämmin

Projektissa sovitettiiin aikaisempaa kiinteämmällä tavalla yhteen kuurojenliitto.fi ja viittomakielinenkirjasto.fi. Verkkopalvelut palvelevat nyt asiakkaitaan entistä selkeämmällä ja visuaalisemmalla tavalla. Uudistetulla sivustolla vierailija näkee yhdellä silmäyksellä koko palvelutarjonnan, tarjottavat kielivalinnat sekä sen, millä sivulla hän kulloinkin verkkopalvelussa on. Koko verkkopalvelukokonaisuus rakennettiin WCAG 2.1 saavutettavuusstandardin mukaisesti.


Asiakas – Kuurojen Liitto

Vierailija näkee yhdellä silmäyksellä koko palvelutarjonnan, tarjottavat kielivalinnat sekä sen, millä sivulla hän kulloinkin verkkopalvelussa on.

Kuurojen Liitto on viittomakielisten etujärjestö. Liiton tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Kuurojen Liiton verkkopalvelukokonaisuus koostuu useasta verkkosivustosta. Näistä merkittävimmät sivustot ovat Kuurojenliitto.fi ja Viittomakielinenkirjasto.fi. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluivat Kuurojen Kansanopisto, varainkeruu, yhdistyshuone- ja kampanjapainotteinen kulttuuripäivät – sivusto.

Sivuston parissa pyörineet

Inari Laurila

Key Account Manager

Project Management, Accessibility, Front-End Development

Joni Karjalainen

Senior Web Developer

Front-End Development, Support, Digital-Marketing

Aki Saksola

CTO

UI/UX-design, Front-End Development, Project Management

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos sivumme saivat sinut pohtimaan oman sivustosi tulevaisuutta, kirjoita yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta tai mahdollisuudesta alla olevaan lomakkeeseen.

Yhteyshenkilöt

Jos lomakkeiden täyttäminen ei innosta vaan haluat ottaa suoraan yhteyttä, kirjoita sähköposti etunimi.sukunimi@trimedia.fi tai ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Arto Saksola
Puh: +358 44 535 7215

Tuuli Strandman
Puh: +358 40 6744677


Muita toteutuksia