Työ – Verkkosivusto : Pieksämäen kaupunki 02.3

Pieksämäen kaupunki 02.2020

Tekninen toteutus saavutettavuus huomioiden

Pieksämäen kaupungin verkkosivuston ulkoasua ja käyttöliittymää haluttiin päivittää sekä varmistua siitä, että verkkosivuston kaikki osiot täyttävät saavutettavuudelle asetetut kriteerit. Verkkosivuista tahdottiin selkeät ja monipuolista käyttäjäryhmää hyvin palvelevat. Uudistus aloitettiin toteuttamalla verkkosivustolle soveltuvat käyttäjäpersoonat ja käyttäjäpolut. Tällä varmistettiin, että verkkosivut vastaisivat mahdollisimman hyvin kaupunkilaisten tarpeita.


Toteutus

Näin projektissa edettiin

  • soveltuvien käyttäjäpersoonien ja käyttäjäpolkujen luominen
  • prototyypin käyttäjätestaus oikeilla loppukäyttäjillä
  • käyttöliittymän kehittäminen palautteen perusteella
  • saavutettavuusaudioinnin toteutus

Käyttäjätestaus ja auditointi

Sivuston prototyypille toteutettiin käyttäjätestaus, jonka testaajina toimivat oikeat loppukäyttäjät, eli Pieksämäen asukkaita. Saadun palautteen perusteella verkkopalvelun käyttöliittymää hiottiin. Uudistetun verkkopalvelun sivulle tehtiin myös saavutettavuusauditointi AA-tason mukaisesti. Auditoinnilla varmistettiin, että sivusto vastaa teknisiltä ja visuaalisilta ominaisuuksiltaan nykyisiä AA-tason vaatimuksia.

Tekninen toteutus saavutettavuus huomioiden

Sivusto vastaa teknisiltä ja visuaalisilta ominaisuuksiltaan nykyisiä AA-tason saavutettavuusvaatimuksia. Tekstin luettavuutta on parannettu, näppäimistökäytön käytettävyyttä lisätty sekä sisältösivuille on asennettu tekstinlukija.


Asiakas – Pieksämäen kaupunki

Sivusto vastaa teknisiltä ja visuaalisilta ominaisuuksiltaan nykyisiä AA-tason saavutettavuusvaatimuksia.

Pieksämäen kaupunki


Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos sivumme saivat sinut pohtimaan oman sivustosi tulevaisuutta, kirjoita yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta tai mahdollisuudesta alla olevaan lomakkeeseen.

Yhteyshenkilöt

Jos lomakkeiden täyttäminen ei innosta vaan haluat ottaa suoraan yhteyttä, kirjoita sähköposti etunimi.sukunimi@trimedia.fi tai ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Arto Saksola
Puh: +358 44 535 7215

Tuuli Strandman
Puh: +358 40 6744677


Muita toteutuksia