Työ – Sivustouudistus ja indikaattorit : Tietoanuorista 02.21

Tietoanuorista 08.2022

Tilasto- ja tutkimustiedot kaikkien saataville

Tietoanuorista.fi sivustoa uudistettiin ja laajennettiin sisältämään uusia ominaisuuksia. Sivusto sisältää nyt myös Nuorisobarometrin sekä nuorten Hyvinvointi -indikaattorit. Nuorisobarometri on maan laajin vuosittainen tutkimus nuorista. Barometrejä on toteuteuttu vuodesta 1994 alkaen. Hyvinvointi-indikaattoreiden avulla Nuora (Nuorisoasiain neuvottelukunta) arvioi nuorten hyvinvoinnin kehitystrendejä ja valtakunnan tason nuorisopolitiikan onnistumista.

30 indikaattoria suomalaisten nuorten kuvaamiseen

Nuorisobarometri koostuu yli 90 erilaisesta kaaviosta, joiden tietolähteenä toimivat erilaiset datalähteet ja tilastot.

Helppokäyttöiset indikaattorit toimivat päätöksenteon tukena ja kokoavat nuoria koskevan tilasto- ja tutkimustiedon kaikkien saataville. Indikaattorit mahdollistavat vertailun eri alueiden, sukupuolten ja ikäryhmien välillä.

Indikaattoreiden tieto koostuu mm. sivuston ulkopuolisista lähteistä, joista haetaan automaattisesti tietoa. Nämä sisältävät omia sisäisiä tilastotieteellisiä kaavioita, joista filtteröidään tieto ja esitetään sivustolla highcharts-lisäosaa hyödyntäen. Käyttäjä voi helposti itse muuttaa graafin esitystapaa esimerkiksi viivadiagrammista palkiksi.


Toteutus

Trimedia vastasi projektista kokonaisvaltaisesti sisältäen konseptoinnin, visuaalisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen.

Indikaattorit kokoamaan tilasto- ja tutkimustietoa

Uudistuksessa toteutettiin uusia työkaluja nuorisotiedon vertailuun. Tulokset ovat nyt paremmin vertailtaitavissa ja monipuolisemmin suodatettavissa. Myös sivuston ja indikaattorien päivitettävyyttä helpotettiin merkittävästi. Helppokäyttöiset indikaattorit kokoavat nuoria koskevan tilasto- ja tutkimustiedon kaikkien saataville.

Ilme saavutettavaksi

Sivusto on osoittanut pitkäikäiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Alkuperäinen nuorisobarometri toteutettiin vuonna 2016. Sivuston jatkokehityksen yhteydessä on kiinnitetty huomioita sivuston saavutettavuuden parantamiseen mm. värikontrastien suhteen.

Huolehdimme myös ylläpidosta 

Sivuston toteutus sisältää palvelimen sekä WordPressin ylläpidon, jotka kattaa järjestelmän toimintakykyisenä pitämisen, tietoturvapäivitykset sekä virhetilanteiden selvityksen ja korjaamisen. Huolehdimme varmuuskopioinnista sekä siitä, että palvelin on aina toimintakunnossa jotta sivusto pysyy toiminnassa vakaasti ja varmasti.


Asiakas – Valtion Nuorisoneuvosto

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä. Keskeisinä välineinä valtion nuorisoneuvostolla ovat nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometrit, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto.

Tilastoja saattamassa kansalle

Lasse Mettovaara

Senior Web Developer

Advanced Web Technologies, Dev Ops, Full Stack Development

Joni Karjalainen

Senior Web Developer

Front-End Development, Support, Digital-Marketing

Arto Saksola

CEO

Customer Relationship Management, Project Management, Sales

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos sivumme saivat sinut pohtimaan oman sivustosi tulevaisuutta, kirjoita yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta tai mahdollisuudesta alla olevaan lomakkeeseen.

Yhteyshenkilöt

Jos lomakkeiden täyttäminen ei innosta vaan haluat ottaa suoraan yhteyttä, kirjoita sähköposti etunimi.sukunimi@trimedia.fi tai ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Arto Saksola
Puh: +358 44 535 7215

Tuuli Strandman
Puh: +358 40 6744677


Muita toteutuksia