Työ – Sivustouudistus : Kaikki syövästä 02.44

Kaikki syövästä 06.2024

Tietoa, toivoa ja tukea

Toteutimme kattavan kaikkisyovasta.fi-verkkosivuston uudistuksen, joka on omistettu tarjoamaan luotettavaa tietoa, neuvontaa ja vertaistukea syöpään liittyen. Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolle on koottu luotettavaa tietoa syövästä, sen hoidoista ja Syöpäjärjestöjen palveluista. Teknisesti sivusto koostuu Gutenberg-lohkoista, keskustelupalstasta, kurssikalenterista, Syöpälehdestä sekä personointi-toiminnallisuudesta. 


Sisältösuunnittelu ja ilme

Ilme: Projektin aikana teimme tiivistä yhteistyötä Syöpäjärjestöjen tiimin kanssa Exove Designin konseptoiman kokonaisuuden kehittämiseksi, keskittyen tuomaan sivuston visio todeksi. Toteutus sisälsi laajojen kokonaisuuksien sisältöjen uudelleenrakentamisen sekä muotoilemisen sivustolle kuin sisältömigraatioiden kautta.

Trimedian sisältöasiantuntija tarjosi aktiivisesti  tukea sivuston sisältöjen tagittamisessa ja jäsentelyssä kolmella kieliversiolla. Näin varmistettiin sivujen rakentaminen sujuvasti ja tehokkaasti aikataulussa.

Projektitiimin jäsenet osallistuivat yhteisiin sisältöpalavereihin, joissa työstettiin yhteistyössä sisältöjen jäsentelyä, sivujen asettelua lohkoilla ja kokonaisuuden konseptin noudattamista.

Personoidun käyttäjäkokemuksen luominen:

Uudistuksessa keskiössä oli sisältöjen tagittaminen luomaan personoidun palvelukokemuksen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen: sisällöt sekä palveluiden viestit personoituvat käyttäjän valintojen mukaan. Tagittamisen avulla pyrittiin vastaamaan käyttäjän tarpeisiin syvällisesti ja auttamaan löytämään oikeat tiedot ja tukipalvelut kulloisessakin tilanteessa.

Rakenteessa huomioitiin myös tärkeiden sisältöjen priorisointi sekä arkaluontoisten aiheiden piilottaminen tagien perusteella. Lisäksi eri sisällöille määritettiin värikoodaus indikoimaan niiden muotoa (tietoa, tukea tai toivoa).

Toiminnallisuudet

Syöpä-lehti, kurssikalenteri sekä keskustelupalsta: Projektin osana uudistettiin myös Syöpäjärjestöjen Syöpä-lehti, hyödyntäen samoja sisältötagityksiä ja muokaten ulkoasua vastaamaan printtiversiota. Lehden sisältöjä voi nyt filtteröidä syöpätaudin tai kiinnostuksen kohteen perusteella.

Lisäksi keskustelupalsta irrotettiin omaksi kokonaisuudeksi parantaen sivuston tietoturvaa ja tehokkuutta. Keskustelupalsta oli yksi suosituimmista laskeutumissivustoista hakukoneiden kautta, ja se integroitiin omalla url-rakenteella sivustolle.

Sivustolle tuotiin myös syöpäjärjestöjen kurssitarjonta, joka rakennettiin tilaajan kurssioppaan visuaalista ulkoasua ja rakennetta noudattaen, jotta käyttäjä löytää samat tiedot niin kirjallisesta oppaasta kuin nettiversiostakin.

Jatkuvalla kehittämisellä kohti parempaa kokemusta: Julkaisun jälkeen toteutettiin laadullinen käyttäjätutkimus, jonka perusteella muokattiin personointiominaisuutta ja saatiin arvokasta tietoa OmaPolku-osion kehittämiseen. Kaikkisyövästä.fi-sivuston jatkokehitystä suunnitellaan jatkettavan vuonna 2024, keskittyen entistäkin paremman käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen, erityisesti OmaPolku-sivujen kehittämisen kautta, josta käyttäjä löytää entistä henkilökohtaisempaa ja omaan tilanteeseensa sopivaa sisältöä.

Sivuston toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettavuuteen ja tietosuojakäytänteisiin. Personointielementtien tekemät valinnat ovat istuntokohtaisia ja säilytetään siten myös jatkokehityksessä, jotta selaimen henkilökohtaisia valintoja ei tallenneta.

Suomen Syöpäyhdistys

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, jonka tavoitteena on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Järjestö tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa. Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.


En voi olla muuta kuin ylpeä Kaikki syövästä -verkkosivusta. Sivusto on yksinkertaisen kaunis ja se miellyttää minun graafikkosilmääni. olipa hienoa seurata Trimedian valtavaa osaamista ja heidän heittäytymistään täysillä projektiin.”

Syöpäjärjestöjen tiimi

Sivustoa rakentamassa

Aki Saksola

CTO

UI/UX-design, Front-End Development, Project Management

Jenna Saksola

Content Strategist

E-Commerce, Support, Digital Marketing, Project Management

Jere Pyhäjärvi

Senior Web Developer

Web Application Development, Full Stack Development

Antti Ylikorpi

Senior Designer

UI/UX-design, Branding, Marketing, Illustration

Tuuli Strandman

Senior Marketing Specialist

Web Analytics, SEO, Project Management, Digital Marketing

Muita toteutuksia


Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos sivumme saivat sinut pohtimaan oman sivustosi tulevaisuutta, kirjoita yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta tai mahdollisuudesta alla olevaan lomakkeeseen.

Yhteyshenkilöt

Jos lomakkeiden täyttäminen ei innosta vaan haluat ottaa suoraan yhteyttä, kirjoita sähköposti etunimi.sukunimi@trimedia.fi tai ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Arto Saksola
Puh: +358 44 535 7215

Tuuli Strandman
Puh: +358 40 6744677