Vastuullisuus 02


Lapset ovat tulevaisuus

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen on meille tärkeää, sillä he ovat tulevaisuuden tekijöitä ja vaikuttajia. Haluamme tukea heidän yritteliäisyyttään. Näitä tärkeitä arjen taitoja ovat muun muassa rohkeus ja sinnikkyys, omatoimisuus ja vastuullisuus, yhteistyö-, organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot, luovuus sekä rahan arvon ymmärtäminen. Olemalla mukana erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa lapsi tai nuori saa arvokkaita kokemuksia yhdessä tekemisestä ja aktiivisena kansalaisena toimimisesta.

Yhteistyössä sekä oma-aloitteisesti

Rakennamme yhteiskuntaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä oman kehittämisen kautta, mm.:

  • Tuemme aktiivisesti lasten ja nuorten toimintaa Keski-Suomen alueella.
  • Kehitämme ja toteutamme lapsia, nuoria ja huoltajia tukevia palveluita.
  • Kehitämme ja tarjoamme verkkopalveluita, jotka jakavat saman arvomaailman kanssamme.
  • Hyödynnämme kumppaneidemme kokemus- ja tutkimustietoa työmme kehittämisessä.
  • Yritysyhteistyö toimijoiden kanssa pohjautuu yhteisiin arvoihin.

Yhteistyön kautta kohti parempaa huomista

Yrityskylän kumppani jo vuodesta 2021

Yhteistyömme Nuorten Yrittäjyys ja Talous eli NYT ry:n (ent. TAT ja NY) kanssa on jatkunut tiiviinä jo usean vuoden ajan. Kumppanina tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua omaan alaamme ja teemme toimintaa tunnetuksi vastuullisesti Keski-Suomen Yrityskylässä. Alkuvuodesta 2024 toimipisteemme sai uutta mielenkiintoista sisältöä.

Yrityskylä on NYT ry:n kehittämä oppimisympäristö, joka tarjoaa opetussuunnitelmaan kuuluvan työelämälähtöisen oppimiskokemuksen lähes kaikille (96%) Keski-Suomen kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Yrityskylä on kuin pienoiskaupunki, jossa oppilaat toimivat kuin oikeassa elämässä saaden palkkaa tai johtaen yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskylien kumppanit eli “kyläkaverit” edustavat laajaa kirjoa erilaisia toimijoita, ja vierailulla opitaan myös, millaisia pelisääntöjä yhteiskunnassa on.

Turvaamassa lasten liikkumista liikenteessä

Olemme mukana turvaamassa lasten kulkemista liikenteen seassa sponsoroimalla koulujen ekaluokkalaisille toimitettuja heijastinliivejä led-valoilla varustettuna. Pieni kulkija -palvelun sponsorina haluamme turvata jokaisen ekaluokkalaisen liikkumista turvallisesti koulutiellä. Lue lisää toiminnasta: www.pienikulkija.fi


Tomerat – osallistavaa varainhankintaa lapsille ja nuorille

”Ei vain se päämäärä, vaan myös yhdessä kuljettu matka”

Trimedian kehittämä Tomerat -sovellus tarjoaa ideoita, ohjeita ja työkaluja koululuokkien ja muiden ryhmien varainhankintaan. Sen avulla onnistuu tapahtumien organisointi, viestintä ja tuotteiden sekä palveluiden myynti. Tomerat -tiimi tekee jatkuvaa kehitystyötä sovelluksen parissa tukemalla lasten, nuorten ja aikuisten yhteistyöprojekteja. Sovelluksesta julkaistiin uudempi versio (V2.0) syksyllä 2023.

Tomerat -tiimi haastoi Keski-Suomen pk-yritykset ja koululuokat Hyvän mielen haasteet -kampanjaan syksyllä 2023 ja keväällä 2024. Haasteiden tausta-ajatuksena oli aktivoida lapsia ja nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, tekemään hyvää, tutustumaan yritysten/organisaatioiden toimintaan sekä kehittämään omia yritteliäisyystaitoja, kuten omatoimisuutta, rohkeutta, sinnikkyyttä sekä yhteistyö-, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Hyvän mielen haasteet, kuten ikäihmisten ilahduttaminen, monikulttuurinen toiminta ja ympäristöteot, perustuivat yritysten omiin arvoihin ja vastuullisuusteemoihin sekä Tomerat-ideoihin. Myös ryhmillä oli mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi aiheen toteutustapoihin ja sisältöön. Viimeistään jokaisen haasteen lopetustapahtumassa ryhmä, yrityksen edustaja(t) ja mahdolliset muut tahot kohtasivat ja vaihtoivat arvokkaita ajatuksia aiheesta. Samalla ryhmät kerryttivät omaa retkikassaa yrityssponsorinsa tuella.

Lue lisää hyvän mielen haasteiden toteutuksesta Tomerat -tarinoista.

Tomerat mobiili
Tomerat tehtävä
Tomerat ideoita