Petran opinnäytetyö ja valmistuminen

Trimedialla Junior Web Developerina työskentelevä Petra valmistui toukokuussa 2023 tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Pyysimme häntä vastaamaan muutamaan kysymykseen.

Mistä valmistuit?

Valmistuin tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, suuntautumisena mediatekniikka.

Miten työn ja opiskelun yhdistäminen onnistui?

Aloittaessani harjoittelun Trimedialla minulla oli suorittamatta harjoittelun lisäksi enää opinnäytetyö. Opinnäytetyön tekemisen aikana työskentelin pääsääntöisesti neljä päivää viikossa, ja yhden arkipäivän keskityin pelkästään opinnäytetyön kirjoittamiseen. Opinnäytetyön toteutuksen sain tehdä työajalla, sillä tein sen osaksi Trimedian Tomerat-projektia, jonka toteutuksessa olisin joka tapauksessa ollut mukana.


Kertoisitko opinnäytetyöstäsi hieman, esim. mitä se käsitteli ja oletko päässyt hyödyntämään sitä kautta tullutta osaamista työssäsi?

Opinnäytetyöni aiheena oli keskusteluominaisuuden toteutus web-sovellukseen Vue.js- ja Laravel-teknologioilla. Työssäni tutkin, kuinka keskusteluominaisuuden voi toteuttaa valituilla teknologioilla ilman valmiiden pakettien hyödyntämistä. Isoksi osaksi työtäni nousi myös keskusteluominaisuuden reaaliaikaisuuden, sekä reaaliaikaisten ilmoitusten toteutus. Opinnäytetyön aikana tullutta osaamista olen päässyt hyödyntämään jonkin verran mm. Tomerat-sovelluksen kehityksessä, tulevaisuudessa varmasti laajemminkin erilaisissa projekteissa.

Mitkä olivat tutkielmasi päätulokset?

Opinnäytetyössäni keskityin pääasiassa keskusteluominaisuuden toteutukseen ja konkreettisena tuloksena oli reaaliaikaisesti toimiva keskusteluominaisuus Tomerat-sovellukseen, jossa sovellukseen kirjautuneet käyttäjät voivat keskustella ryhmäkeskustelujen avulla. Konkreettisen keskusteluominaisuuden ja sen toteutusmetodien lisäksi tuloksina saatiin myös lista hyötyjä keskusteluominaisuuden toteutuksesta ilman valmiita paketteja sekä suuntaa antavat resurssimäärät.

Jatkuvatko opiskelusi vielä?

Valmistuin toukokuussa 2023, enkä ole ainakaan heti jatkamassa opiskelua.

Opinnäytetyö löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052614588