Näin löysin työpaikan harjoittelun kautta

Pyysimme Junior Web Developereitamme Linda Hovilaa ja Heikki Kontturia kertomaan siitä miten he päätyivät Trimedialle töihin ja millaista heidän työnsä Junior Web Developerina on.

Linda opiskelee tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä ja Heikki puolestaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ohjelmistokehitystä. Molemmat suorittavat tällä tutkintonsa viimeistä vuotta.

Harjoittelun kautta Junior-tehtäviin


Lindan mukaan hänellä ei harjoittelun alkaessa ollut aiempaa kokemusta WordPressistä, mutta harjoittelun aikana hän oppi siitä lisää. “Alussa minulla oli aikaa opetella rauhassa asioita, se oli hyvä. Asiakastöitä tuli mukaan harjoitteluun pikkuhiljaa”, Linda kertoo.

Heikki aloitti ohjelmoinnin harrastamisen jo lukiossa, josta hän sai pohjan aloittaa opiskelun JAMK:in tieto- ja viestintätekniikan tutkinnossa. “Korkeakouluopiskeluni sisälsivät pääsääntöisesti mobiili- ja ohjelmistokehitystä, joten olin harjoittelupaikkaa etsiessäni hyvin kokematon verkkosivujen suhteen. Tästä huolimatta koin, että harjoittelun alkaessa minulta ei oletettu liikoja nimenomaan web-kehitykseen keskittyvästä osaamisestani.”

Heikki pääsi tutustumaan harjoittelun aikana sekä backend- että frontend-kehitykseen. Hän aloitti WordPress-projektilla toisen harjoittelijan kanssa, jonka jälkeen hän siirtyi opettelemaan PhP:ta työskennellen enemmän itsenäisesti. Parin kuukauden jälkeen Heikki alkoi osallistumaan asiakasprojekteihin, joissa hän sai kokeneempien työntekijöiden esimerkin kautta hyödyllisiä käytännön oppeja.

Heikin mukaan hän viihtyi harjoittelussa Trimedialla hyvin ja oppi paljon työelämässä hyödynnettäviä taitoja. Hän kertoo, että sai kokea paljon sellaista työskentelyä, jota ei pelkiltä koulun kursseilta löydy, jonka ansiosta hän kokee harjoittelun tehneen hänet valmiiksi työelämään.

Jo harjoittelun alussa Lindalle ja Heikille oli selvää puolin ja toisin, että jos molemmat osapuolet toivoisivat, harjoittelun jälkeen keskusteltaisiin myös jatkotyöllistymisestä Trimedialle. Harjoittelun aikana minulle vahvistui, että halusin jatkaa ja myös Trimedia tarjosi jatkon mahdollisuutta.

“Koen harjoittelun tehneen minut valmiiksi työelämään.”

Heikki – Junior Web Developer

Millaista on olla meillä töissä?

“Olen tykännyt paljon ja päässyt porukkaan hyvin mukaan. Myös itse työtehtävät ovat olleet mieluisia. Mielestäni liukuva työaika on itselle paras vaihtoehto. Voin tehdä töitä myös etänä jos on tarve. Tämä lisää joustavuutta ja vähentää poissaoloja”, Linda kertoo. Heikki puolestaan tuo esiin, että Trimedialla kunnioitetaan yksilön vapauksia työaikojen, työtehtävien sekä työntekopaikan suhteen.

Olen tykännyt paljon ja päässyt porukkaan hyvin mukaan. Myös itse työtehtävät ovat olleet mieluisia. Mielestäni liukuva työaika on itselle paras vaihtoehto.

Linda – Junior Web Developer

Mitä toivot työltäsi lähitulevaisuudessa?

Linda kertoo, että hän tekee tällä hetkellä erilaisia WordPressin frontendin sekä WordPress-ylläpidon tehtäviä. “Toteutan myös asiakkaiden toivomia muutostöitä sivustoille. Lisäksi olen verkkosivustoprojekteissa muun tiimin tukena ja avustavana henkilönä. Toivoisin, että voisin lähitulevaisuudessa olla mukana toteuttamassa verkkosivustoprojektia aivan alusta loppuun saakka. Linda uskoo, että hänen taitonsa kehittyvät pian niin, että toteutuksia on jatkossa mahdollista tehdä myös itsenäisesti.

Tällä hetkellä olen tyytyväinen backend-painotteeseen työhöni, Heikki sanoo. “Haluan kehittyä yhä enemmän niissä työtehtävissä, jotka ovat minulle tuttuja, sekä oppia lisää alallani kaivattuja teknologioita, jotta voin kasvaa kokonaisvaltaisesti kyvykkääksi kehittäjäksi. Toivon myös, että tulevaisuudessa voin olla samassa asemassa kuin minua ohjanneet kokeneemmat työntekijät ja auttaa jotain harjoittelijaa pääsemään yli ohjelmointiuran aloituksen vaikeuksista.”

Haluan oppia lisää alallani kaivattuja teknologioita, jotta voin kasvaa kokonaisvaltaisesti kyvykkääksi kehittäjäksi.

Heikki – Junior Web Developer

Miten kuvailisi Trimediaa työpaikkana?

Lindan mukaan Trimedian toimistolle on kiva tulla, siellä on hyvä, positiivinen ja rento ilmapiiri. “Siitä huolimatta kaikki tekee työtä tosissaan tunnollisesti ja ei vähän sinnepäin. Minusta se on kiva ja tärkeä asia. Täällä voi myös vaikuttaa omiin työtehtäviin ja esittää toiveita siitä millaisia tehtäviä haluaisi tehdä.”

Heikki puolestaan tuo esiin, että Trimedialla kunnioitetaan yksilön vapauksia työaikojen, työtehtävien sekä työntekopaikan suhteen.


Harjoittelu Trimedia?

Palkkaamme säännöllisesti uusia harjoittelijoita, löydät avoinna olevat hakumme Rekry osiosta. Voit myös otta suoraan meihin yhteyttä.