Suomen Digimarkkinointi ravintola Viilussa

Miten ja miksi ostaja- ja käyttäjäpersoonat kannattaa huomioida sivustouudistuksen yhteydessä?

Blogiteksti on kumppanimme Suomen Digimarkkinoinnin kirjoittama. Suomen Digimarkkinointi tarjoaa kattavat digimarkkinointipalvelut eri kanavissa, ja kaiken markkinoinnin pohjalla on yrityksen kehittämä MRACE®-malli.


Miten ja miksi ostaja- ja käyttäjäpersoonat kannattaa huomioida sivustouudistuksen yhteydessä?

Teknisesti toimivat verkkosivut ovat minkä tahansa verkossa toimivan organisaation markkinoinnin kivijalka. Verkkosivuston tärkein rakennusaine on puolestaan sisältö, joka puhuttelee oikeita ostaja- tai käyttäjäpersoonia. Sisältö voi olla niin tekstisisältöä, kuvia tai videoita.

Sisältö toimii kuin luotettava asiakaspalvelija tai myyjä, joka auttaa kävijää löytämään oikeat vaihtoehdot, selvittää ongelmia ja tarjoaa oikeat ratkaisut. Jos “myyjäsi” piiloutuu hyllyjen taakse, yrittää ylimyydä tai mutisee epäselviä lauseita, on helppo kuvitella, kuinka potentiaaliset asiakkaat siirtyvät nopeasti viereiseen liikkeeseen.

Mutta kuinka nykyisen informaatiotulvan aikana voi suunnitella verkkosivut, joiden sisältö puhuttelee ja ohjaa käyttäjiä juuri oikeaan suuntaan eikä saa heitä katoamaan sivustolta?

Entä mihin tarvitaan sisältösuunnittelua tekoälynkin aikakaudella? Siihen vastaamme tässä blogissa, jossa paneudumme sisältöjen merkitykseen verkkosivusto-uudistuksen aikana.

Blogiteksti on kumppanimme Suomen Digimarkkinoinnin kirjoittama. Suomen Digimarkkinointi tarjoaa kattavat digimarkkinointipalvelut eri kanavissa, ja kaiken markkinoinnin pohjalla on yrityksen kehittämä MRACE®-malli.


Mikä on ostaja- tai käyttäjäpersoona – ja mitä se ei ole?

Jokainen digimarkkinoinnin parissa työskentelevä tietää varmasti termin ostajapersoona. Mutta tarkennetaan sitä vielä hieman.

Kun puhumme termistä ostajapersoona, samat periaatteet pätevät myös käyttäjäpersoonaan, eli silloin kun sivuston tarkoitus ei ole myydä, vaan informoida. Myös ostopolku noudattaa samoja periaatteita kuin käyttäjäpolku.

Lyhyesti selitettynä ostajapersoona kuvaa, miten herätetään asiakkaan kiinnostus ja saadaan hänet asiakkaaksi. Se auttaa ymmärtämään, mitä asiakas haluaa ja miten hän tekee päätöksiä, mikä helpottaa markkinoinnin kohdentamista.

Melko yleinen virhe ostajapersoonien teossa on listata ominaisuuksia ja demografisia tietoja, kuten asuinpaikkaa, ikää, harrastuksia, työnkuvaa ja muita asioita, jotka eivät kuitenkaan varsinaisesti tue verkkosivuston sisällöntuotannon tai suunnittelun työtä.

Demografisia tietoja olennaisempaa on keskittyä siihen, mitkä ovat ostajapersoonan motiivit hankkia palveluita tai tuotteita, ja millaisiin asioihin hän kaipaa ratkaisuja.

Oikein rakennettu ostaja- tai käyttäjäpersoona sisältää mm. nämä elementit:

 • Ostamisen tasot, joiden kautta määritellään mm. ostohalun synnyttäjät, oston esteet ja erottautumistekijät.
 • Asiat, joita asiakas haluaa saada aikaan, ja mitkä asiat edistävät tai hidastavat näitä tavoitteita.
 • Tietoisuuden tasot: Kuinka paljon asiakas tuntee jo palveluanne ja kuinka paljon häntä tulee opettaa matkalla kohti haluttua tavoitetta?
 • Sisältösuunnitelma, jossa on huomioitu sekä brändi, ostopolku ja hakukoneoptimointi.

Ostajapersoonan rakentaminen vaatii siis useiden työpäivien panoksen, johon sisältyy mm. toimialaan perehtyminen, avainhenkilöiden haastattelut ja kilpailijoiden kartoitus.

Hyvän ostaja- tai käyttäjäpersoonatyön avulla pitäisi siis pystyä esimerkiksi: 

 • Suunnittelemaan verkkosivuston sisältörakenne.
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan mikä tahansa mainos hesarin etusivusta somepostaukseen tai informatiiviseen uutiskirjeeseen.
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällöt ostajapersoonan eri tietoisuuden tasoille – alkaen täysin tietämättömästä käyttäjästä edeten täysin tietoiseen käyttäjään.
Ostaja ja käyttäjäpersoonan kuvaus

Miten sisältöjen suunnittelu ja käyttäjäkokemus liittyvät toisiinsa?

Perinteinen tapa miettiä sivuston käyttäjäkokemusta keskittyy pääasiassa erilaisiin teknisiin ja ulkoasullisiin ratkaisuihin, jotka edesauttavat käyttäjää tekemään niitä toimintoja, joita heidän odotetaan haluavan sivustolla tehdä. Lähestymiskulma on aivan relevantti, mutta sillä on tapana keskittyä lähinnä sellaisiin käyttäjiin, jotka tuntevat jo sivuston ja käyttävät sitä luontevasti. Tällöin huomiotta jäävät helposti ne käyttäjät, jotka eivät vielä tunne sivustoa (ja jotka haluamme käyttäjiksi).

Ostaja- tai käyttäjäpersooniin pohjautuva sisältösuunnitelma nimen omaan keskittyy siihen, että sivustolta löytyy relevanttia sisältöä kaikkiin käyttäjän tietoisuuden tasoihin.

Tietoisuuden tasot jaetaan viiteen eri tasoon:

 1. Täysin tietämätön: ei tunnista ongelmaansa, eikä siitä koituvia haasteita  tai seurauksia.
 2. Ongelmatietoinen: tunnistaa ongelmansa, muttei osaa lähteä ratkaisemaan sitä.
 3. Lopputulostietoinen: tietää haluamansa lopputuloksen, muttei sitä, miten hän voi saavuttaa sen.
 4. Tuotetietoinen: tuntee tuotteen tai palvelun, mutta ei sitä, mistä se kannattaa hankkia.
 5. Täysin tietoinen: tuntee tuotteen tai palvelun ja tarvitsee lähinnä loppusysäyksen kohti haluttua toimenpidettä.

Näin voidaan huomioida myös ne käyttäjät, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet sivustoanne tai edes tienneet tarvitsevansa sivustoanne.

Sisältösuunnitelma ei kuitenkaan sulje pois perinteisempää tapaa sivuston käyttökokemuksen suunnitteluun. Se keskittyy enemmän sisältöön, jota sivusto tarvitsee palvellakseen sivuston käyttäjiä, ja ei näin huomioi esimerkiksi puhtaasti käyttöliittymään liittyviä tarpeita, kuten millainen sivuston hakutoiminnon tulee olla palvellakseen käyttäjiä.
Kuinka voit huomioida ostajapersoonat konkreettisesti sivuston sisällöissä?

Ok, nyt olemme ymmärtäneet, että ostaja- tai käyttäjäpersoonien tekeminen parantaa verkkosivuston toimivuutta valtavasti. Mutta kuinka tämän voi viedä käytäntöön? 

 • Kirkasta ostajapersoonat ennen sivustouudistusta.
 • Tee räätälöity sisältösuunnitelma ja toteuta sitä – myös sivuston julkaisun jälkeen.
 • Selvitä myös hakusanat, joita ostajapersoonat käyttävät ja millä he etsivät tietoa.
 • Suunnittele ja toteuta sivuston navigaatio niin, että se palvelee ostajapersoonia ja huomioi sisältösuunnitelman.
 • Huomioi ostajapersoonat jo navigaatiotasolla: hyödynnä sivujen nimeämisessä ostajapersoonien ostohalun synnyttäjiä, oston esteitä ja termejä, jotka he tunnistavat. 
 • Visuaalinen ilme: Valitse visuaaliset elementit, kuten kuvat ja layout, jotka resonoivat ostajapersoonien kanssa ja heijastavat heidän arvojaan ja mieltymyksiään.
 • Luo selkeitä ja houkuttelevia CTA-kehotteita, jotka puhuttelevat ostajapersoonia. Esimerkiksi “liity jäseneksi”, “lahjoita”, “ota yhteyttä”, “osta tästä” ja “varaa maksuton suunnitteluaika” ovat yleisiä, ja erilaisiin vaiheisiin sopivia kehotteita.

Koska elämme jatkuvan viestitulvan keskellä, olemme hyvin valikoivia sen suhteen, mihin mielenkiintomme kohdistuu. Tämän vuoksi ostaja- ja käyttäjäpersoonien rakentaminen ammattimaisesti on olennaista, koska vain siten voimme tehdä sisältöä, jonka oikeat persoonat kokevat hyödylliseksi eivätkä skippaa sitä. 

Etenkin tekoälyn suosion kasvaessa myös sisällön laatuun tulee kiinnittää huomiota. Periaatteessa kuka vain voi tuottaa sisältöä vaikkapa hammastarkastuksesta, mutta vain harva voi tuottaa sisällön siten, että se saa lukijan varaamaan hammastarkastuksen.


Miksi sisällöt kannattaa suunnitella tietyn mallin mukaisesti?

Markkinoinnin tekeminen on tuloksellisempaa, kun sitä toteuttaa testatun mallin kautta. Me Suomen Digimarkkinoinnilla luotamme MRACE®-malliin, joka sopii kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille, olipa heidän kohderyhmänsä henkilö tai yritys. 

Sisältöjen suunnittelussa MRACE® auttaa ymmärtämään, miten eri toimet vaikuttavat käyttäjän matkaan kohti konversiota tai muuta haluttua toimenpidettä, ja kuinka heidät saadaan pysymään käyttäjinä. 

MRACE® koostuu viidestä vaiheesta:

 1. Reach – Lisää tietoisuutta organisaatiostasi ja houkuttele kävijöitä.
 2. Act – Herätä kiinnostusta ja luo kysyntää.
 3. Convert – Muunna kiinnostus konversioiksi.
 4. Engage – Sitouta käyttäjät pitkäaikaisesti.
 5. Measure – Mittaa kuinka sivustoasi käytetään ja tee kehitystoimenpiteitä sen pohjalta.

Yhteenveto

Verkkosivuston suunnitteluvaiheessa on tärkeää kiinnittää yhtä lailla huomio siihen mitä sivustolta toivotaan tulevaisuudessa sekä siihen, että merkittävä osa sivuston käyttäjistä tulee käyttämään sivustoa ensimmäistä kertaa – tai ei vielä tiedä edes tarvitsevansa koko sivustoa.

Ilman ostaja- tai käyttäjäpersoonia käyttäjäkokemus voi jäädä vajaaksi, tai ainakin hyvin paljon arvailujen varaan.

Suunnitelmallisen sisällöntuotannon edut:

 • Herättää oikeiden henkilöiden kiinnostuksen palveluitanne tai tuotteitanne kohtaan.
 • Sivusto toimii asiakaspalvelun tavoin, ja antaa käyttäjille vastauksia oikeaan aikaan.
 • Kirkastaa, miksi tarjoamanne ratkaisu tai tuote on juuri oikea käyttäjälle.
 • Kumoaa oston tai palvelun käytön esteet ja tekee vaihtoehtonne helposti lähestyttäväksi.
 • Mahdollistaa näkymisen ja sijoittumisen eri hakukoneissa.

Blogiteksti on kumppanimme Suomen Digimarkkinoinnin kirjoittama. 


Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos sivumme saivat sinut pohtimaan oman sivustosi tulevaisuutta, kirjoita yhteystietosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta tai mahdollisuudesta alla olevaan lomakkeeseen.

Yhteyshenkilöt

Jos lomakkeiden täyttäminen ei innosta vaan haluat ottaa suoraan yhteyttä, kirjoita sähköposti etunimi.sukunimi@trimedia.fi tai ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Arto Saksola
Puh: +358 44 535 7215

Tuuli Strandman
Puh: +358 40 6744677