Lindan kandidaatintutkielma ja valmistuminen

Trimedialla on tälläkin hetkellä töissä useampi korkeakouluopintoja suorittava henkilö. Yksi näistä on Junior Web Developerina työskentelevä Linda. Linda valmistui hetki sitten alemmasta korkeakoulututkinnosta ja pyysimme häntä vastaamaan muutamaan kysymykseen.

Mistä valmistuit?

Valmistuin luonnontieteiden kandidaatiksi Jyväskylän yliopistosta, informaatioteknologian tiedekunnasta. Pääaineenani oli tietotekniikka ja sivuaineenani suoritin kestävät yhteiskunnat-moduulin/opintokokonaisuuden.

 

Miten työn ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut?

Työn ja opiskelun yhdistäminen on Trimedialla ollut alusta asti helppoa ja joustavaa. Olen pääsääntöisesti työskennellyt kolmena päivänä viikossa, joten kaksi arkipäivää on jäänyt vielä opiskeluun. Töiden lomassa opiskelun haasteeksi onkin ehkä muodostunut oman motivaation löytäminen opintoja kohtaan. Tätä olenkin yrittänyt taklata valitsemalla kursseja, jotka tukevat työtehtäviäni Trimedialla ja kehittävät minua nimenomaan webbidevaajan näkökulmasta. 

Entä miten kandin kirjoittaminen sujui työn ohella?

Tullessani harjoitteluun Trimedialle, olin jo kolmannen vuoden opiskelija ja kandin kirjoittaminen oli tulossa ajankohtaiseksi hyvin pian. Päädyimmekin harjoittelun jälkeen pitämään kahden kuukauden tauon ennen kuin aloitin kunnolla töissä, jotta tänä aikana saisin keskittyä kandin kirjoittamiseen mahdollisimman paljon. Kandi valmistuikin ajallaan ennen kesää ja töiden aloitusta.

 

Kertoisitko kandidaatintutkielmastasi hieman. Mitä se käsitteli ja oletko päässyt hyödyntämään sitä kautta tullutta osaamista jotenkin työssäsi?

Kandissani tutkin kirjallisuuskatsauksen kautta sitä, voiko pelien avulla auttaa ihmisiä omaksumaan paremmin ilmastotekoja sekä lisätä ihmisten kiinnostusta ilmastonmuutosta kohtaan. Halusin kandissani yhdistää pää- ja sivuaineeni aiheet, jonka takia se ei täysin kohtaa Trimedian toiminta-alueen kanssa, vaikka ympäristöystävällisyys itsessään kuuluu myös Trimedian arkeen. Tämän takia en ole päässyt hyödyntämään osaamistani varsinaisesti työtehtävissäni. Tulevaisuudessa kuitenkin oikeanlaisen asiakkaan tai projektin eteen tullessa osaamisesta voi olla hyötyä. 

 

Mitkä olivat tutkielmasi päätulokset?

Tarkastelin peleillä vaikuttamista tutkielmassa viihde- ja hyötypelien näkökulmasta sekä pelillistämissovellusten kautta. Näiden avulla voidaan lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ilmastonmuutosta kohtaan. Hyötypelit on suunniteltu oppimistarkoitukseen, joten näillä luonnollisestikin on paremmat mahdollisuudet auttaa ilmastotekojen omaksumisessa. Ensisijaisesti viihteeksi suunnitellut viihdepelit kuitenkin sisältävät tärkeitä ominaisuuksia, joita hyötypeleistä harvemmin löytyy. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi hauskuus ja tarinankerronta. Pelien hyödyt saadaan maksimoitua lisäämällä näitä ominaisuuksia myös hyötypeleihin. Peleillä yleisesti on suuri potentiaali motivaation ylläpitämisessä, sillä ne antavat jatkuvasti palautetta pelaajalle. Niiden avulla voidaan lisätä positiivisen palautteen määrää ilmastoteoista ja vahvistaa ihmisten tunnetta siitä, että heidän tekonsa ovat merkityksellisiä ja niiden tekeminen on kannattavaa.

 

Jatkuvatko opiskelusi vielä?

Kyllä, olen aloittanut jo maisterivaiheen suorittamisen ja pääaineeni säilyy tietotekniikka ja suuntauksena ohjelmistotekniikka. Myös käytettävyys ja UX-suunnittelu ovat mielestäni kiinnostavia ja aionkin opintoihin sisällyttää kognitiotieteen opintoja. Tulevaisuudessakin jatkan siis työskentelyä opintojen ohella ja toivon, että tulevaan graduuni muodostuu aihe, jota myös Trimedia voisi jollain tavalla hyödyntää.

 

Lue kandidaatintutkielma: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206063127