Kaksi uutta harjoittelijaa aloitti Oulun toimipisteessä

Merkittävä osa nykyisistä työntekijöistämme on tullut meille harjoittelun kautta. Niin ikään merkittävä prosentti harjoittelijoistamme myös työllistyy Trimedialle opiskeluiden jälkeen. Harjoittelijoillamme on erilaisia rooleja, ja heidän kiinnostuksen kohteistaan riippuen harjoittelussa on mahdollista keskittyä eri osa-alueisiin. Myös siihen, millä työvälineillä harjoittelunsa suorittaa, on mahdollista vaikuttaa. 

Keväällä 2023 Trimedia etsi uusia harjoittelijoita Oulun toimipisteelle. Hakuprosessin ja haastatteluiden jälkeen valittiin kaksi henkilöä, Aarne Andersson ja Emil Grankvist, jotka tulivat tekemään Web Developer Trainee -harjoitteluaan Trimedialle. Uusi harjoittelujakso alkoi toukokuun puolivälissä ja jatkuu elokuuhun saakka. Haastattelimme Aarnea ja Emiliä heidän taustoistaan ja kyselimme, mitä he toivovat oppivansa harjoittelun aikana.


IT-ala kiinnostanut jo pitkään

Tietotekniikan osaajia tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Molemmat harjoittelijat kertoivat, että ovat olleet tietokoneiden kanssa tekemisissä pienestä pitäen, joten pyrkiminen IT-alalle tuntui luontevalta vaihtoehdolta. Molemmat pelaavat erilaisia videopelejä ja esimerkiksi Emil on rakentanut itse oman pöytäkoneen.

Aarne ja Emil kuulivat Trimediasta ensimmäisen kerran Oulun ammattikorkeakoulussa: oppilaitoksen tutkintovastaava oli laittanut luokalle julkisen tiedon, jossa etsittiin kesäharjoittelijoita Trimedialle. Paikka kuulosti kiinnostavalta, joten molemmat päättivät hakea kyseiseen harjoitteluun. Tiukan hakuprosessin jälkeen Aarne ja Emil valikoituivat Trimedian uusiksi kesäharjoittelijoiksi.


Miten ensimmäiset viikot ovat sujuneet?

Olen hyvin saanut kiinni työtehtävistä sekä koen ne innostavina ja mielenkiintoisina. Koen tämän lisäksi työyhteisön mukavana sekä olen jo lyhyessä ajassa oppinut paljon uutta design-ajattelusta, php-ohjelmoinnista ja projektityöskentelystä.

Aarne – Harjoittelija

Viikot ovat sujuneet todella mallikkaasti: paljon uutta informaatiota on tullut vastaan ja uutta opittavaa, ja motivaatio on noussut entistä enemmän. En malta odottaa, mitä on vielä jatkossa luvassa!

Emil – Harjoittelija

Mitä toivotte oppivanne harjoittelun aikana?

Molemmat toivovat oppivansa koodaamista ja teeman rakentamista WordPressissä. Aarne toivoo oppeja käyttöliittymäsuunnitteluun ja vinkkejä Figman käyttöön. Emil on kiinnostunut myös saavutettavuudesta.


Millaiset työtehtävät kiinnostavat teitä tulevaisuudessa?

Valmistumisen jälkeen Aarne pohtii ryhtyvänsä kolmannen sektorin IT-tukihenkilöksi, jolloin hän voi konsulttina auttaa muita. Aarnea kiinnostaa myös yrittäjyys. Hän haluaisi omaehtoisen työn, joka liittyisi mielellään UX/UI-suunnitteluun.

Myös Emiliä kiinnostaa UX/UI-suunnittelu. Hän voisi tulevaisuudessa perehtyä enemmän esimerkiksi kognitiotieteeseen, missä tutkitaan ihmisen mieltä ja sen vuorovaikutusta teknologiaan. Myös peliala kiinnostaa Emiliä. Hän voisi olla mukana peliprojekteissa, joissa pohditaan, miten pelaaja saadaan koukuttumaan peliin ja jatkamaan pelin käyttöä.


Ja lopuksi, mitä teette vapaa-ajalla?

Aarne ja Emil liikkuvat paljon vapaa-ajallaan. Aarne käy salilla kavereiden kanssa ja lenkkeilee. Emil harrastaa vapaa-ottelua ja käy salilla. Iltaisin he pelaavat videopelejä kavereidensa kanssa.

Lue lisää Trimediasta työ- tai harjoittelupaikkana!